top of page

Våre psykologer

Tryggve Harbo Inderhaug

IMG_7682_edited_edited_edited.jpg

Tryggve er spesialist i psykoterapi, og har videreutdanning i ISTDP (Intensiv dynamisk terapi) og har god erfaring med å benytte flere metoder, som mentaliseringsbasert terapi (MBT), dialektisk adferdsterapi (DBT), kognitiv adferdsterapi (CBT). Han arbeider med et bredt spekter av problemstillinger hos voksne. Tryggve har tidligere jobbet på DPS med ulike former for individualterapi og gruppeterapi. Han jobber også som foreleser på høgskolen Lillehammer, og har erfaring som veileder for psykologer og andre yrkesgrupper.

Sjekk ledig time her, eller send mail/sms.

NB: ikke sensitive opplysninger på mail

Helga Meta Høie

IMG_7658_edited_edited_edited_edited_edi

Helga er spesialist i psykoterapi. Har videreutdanning i ISTDP (Intensiv dynamisk terapi) og EMDR, men har også god erfaring med kognitiv terapi. Helga har erfaring fra spesialisthelsetjenesten og kommunal helsetjenetse. Hun jobber hovedsaklig som individualterapeut for voksne, men har også erfaring med foreldreveiledning, samt veiledning for psykologer og andre yrkesgrupper. 

 

Sjekk ledig time her, eller send mail/sms.

NB: ikke sensitive opplysninger på mail.

Espen Kristoffersen

IMG_7652_edited.jpg

Espen er spesialist i psykoterapi. Har videreutdanning og spesialisering i ISTDP (Intensiv Korttidsdynamisk psykoterapi) Har også utdanning i Kognitiv atferdsterapi, EMDR og IRRT (For traumer). Espen har siden 2012 jobbet på DPS poliklinikk og sengepost, og jobber nå primært på Friskstiftelsen i Elverum. Han har erfaring fra barnevern og som gjesteforeleser på Høyskole. Han har primært kompetanse på komplekse traumer, angst og depresjon. 

Sjekk ledig time her, eller send mail/sms.

NB: ikke sensitive opplysninger på mail.

Ole-Sigurd Godager

IMG_7708_edited_edited_edited.jpg

Ole-Sigurd er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han har videreutdanning i emosjonsfokusert terapi (EFT) og EMDR, men har også erfaring med flere metoder, som psykodynamisk terapi og kognitiv terapi. Ole-Sigurd har erfaring fra BUP, DPS og Akuttpsykiatrisk avdeling.

Sjekk ledig timer her, eller send mail/sms.

NB: ikke sensitive opplysninger på mail.

Jon Håvard Lillebo

Jon_edited_edited_edited.jpg

Jon Håvard er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Han er særlig opptatt av relasjonelle og eksistensielle spørsmål i terapi. Han har erfaring fra DPS, BUP, Familievern og barnevern. Han har erfaring som veileder for psykologer og andre yrkesgrupper. Han jobber nå primært som psykolog i NAV.

Sjekk ledig time her, eller send mail/sms.

NB: ikke sensitive opplysninger på mail

bottom of page