top of page

Hva er terapi?

Psykoterapi er en effektiv behandlingsform for mange ulike psykiske utfordringer. Terapi kan være nyttig om du ønsker hjelp, en endring, eller å bli bedre kjent med deg selv.

 

I terapi forsøker vi å forstå hvilke psykologiske prosesser som skaper og opprettholder problemer for deg i livet ditt. Ofte er det ubevisste og automatiserte indre prosesser som fører til psykiske problemer. Vi kan kalle det vaner vi har utviklet gjennom livet - særegne måter å forholde seg til oss selv og andre på. Ved å få større innsikt i tanker, følelser og reaksjonsmønstre, vil du kunne endre eller forholde deg til utfordringene dine på nye måter.

Metode

Psykologene i Innlandet psykologtjenester har kompetanse på blant annet følgende behandlingsmetoder:

 

ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi).

For mer informasjon, følg denne linken. Vi anbefaler også disse podcastene: Pia og psyken og Kvartlivskrise.

EMDR (Eye Movement Desesitization and Reprocessing).

For mer informasjon, følg denne linken.

EFT (Emosjonsfokusert terapi).

For  mer informasjon, følg denne linken.

 

Kognitiv atferdsterapi (CBT).

For mer informasjon, følg denne linken. 

Tree Removal_edited.jpg
Misty Forest Reflection_edited.jpg

Samarbeidet

Terapi er et samarbeid mellom deg og en terapeut, og en avgjørende forutsetning for at terapi skal virke er at relasjonen til terapeuten oppleves trygg. I tillegg er det viktig at måten dere jobber på (metoden) gir mening for deg. Hvordan samarbeidet oppleves er noe terapeuten vil spørre deg om underveis i samtalene.

Det er ikke uvanlig at man kan oppleve at samarbeidet skurrer på noe vis i løpet av prosessen. Ofte løses dette gjennom å snakke om det eller forandre måten å jobbe på.

 

Hvis du kjenner at kjemien til terapeuten ikke er bra, er det helt i orden å si ifra om du ønsker å bytte terapeut, så bistår vi med dette.

bottom of page